Bloghttp://milanovic.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskKde je chyba? (milanovic)Pertraktované slovné spojenie " Sloboda v školstve " rezonuje už 21 rokov v našej spoločnosti. Ja osobne si myslím, že sloboda v školstve existuje. Celý pracovný život som učila matematiku. Táto kráľovná vied ovplyvňuje všetky zložky nášho súkromného i pracovného života. Univerzálny spôsob ani metóda vo výchovno-vyučovacom procese neexistuje. " Čo vlastne znamená učiť niekoho niečo? J. A. Komenský to ozrejmuje na začiatku svojeje Didaktiky /109/ takto: 1. Didaktika jest umění, jak dobře učiti. 2. Učiti značí působiti, aby tomu, co někdo zná se naučil někdo jiný a znal to." Výchovno-vyučovací proces nie je náhodný. Jedná sa o proces sociálnej komunikácie, ktorého podstatou je plánovité, zámerné a zväčša profesionalizované sprostredkovanie a vytváranie vedomostí, zručností, spôsobilostí, postojov a hodnôt.Sun, 27 Feb 2011 22:45:00 +0100https://milanovic.blog.sme.sk/c/257946/Kde-je-chyba.html?ref=rssBoj dvoch svetov (milanovic)21 rokov po Nežnej revolúcii je na našej politickej i spoločenskej scéne prítomný boj dvoch svetov. Svet morálnych pozitývnych hodnôt so svetom diabla (závisť, nenávisť, chamtivosť, korupcia, pranie špinavých peňazí, podvody ap.). To sme chceli? Nie. Čaká nás ďalších 20 rokov, 20 rokov morálnej obrody, snáď morálnej revolúcie. Dospejeme aspoň do optima? Viera a nádej zomiera posledná. Ak chceme, čo predpokladám, že chceme, aby sme boli súčasťou elitnej spoločnosti, tak je žiadúce a nevyhnutné aby vo vedúcich miestach pôsobili jedinci mentálne a morálne zdatní. Ináč sa nedostane do Top poločnosti. V stručnosti popíšem príbeh nedávnej minulosti. Zdá sa mi, ako keby to už ani nebolo. Prežila som. Bolo to ako ski-fi, ba čo viac ako zlý sen.Sun, 27 Feb 2011 04:28:03 +0100https://milanovic.blog.sme.sk/c/257879/Boj-dvoch-svetov.html?ref=rss